3 jan. 2011

Förra årets största upptäckt

NASA har i Mono Lake, USA hittat en bakterie som kan leva på arsenik. Detta kanske inte verkar så stort för den som inte är insatt, men det är helt klart förra årets största nyhet. För alla andra varelser och organismer på planeten är arsenik giftigt och fosfor är i stället vad som är nödvändigt för överlevnad. Den här bakterien, som tillfälligt döpts till GFAJ-1 har anpassat sig på så vis att den kan leva både på fosfor eller helt och hållet på arsenik.
Felisa Wolfe-Simon, som gjorde upptäckten, och hennes kolleger följde arsenikens väg i bakterien och upptäckte att giftet togs upp och fungerade som byggstenar i cellen, precis som fosfor normalt gör. Hos GFAJ-1 ersattes fosfor fullt ut av arsenik i proteiner och andra organiska föreningar. Till och med i arvsmassan, DNA, var arseniken allenarådande i molekylerna.

Jag var först osäker på om jag skulle skriva någonting om det här, men i och med att det definitivt kan räknas som förra årets största upptäckt så hade jag svårt att låta bli. Trots allt så reviderar det här hela synen på hur liv skall eller kan vara uppbyggt och möjliggör tankar på helt nya sorters levande varelser som inte liknar någonting annat vi någonsin sett förut.
Det här om något bevisat att världen definitivt inte är svartvit och att människan alltid kan upptäcka helt nya saker som fullständigt kastar omkull vad som har tyckts varit ristat i sten, och det, gott folk, är ju trots allt en stor del av kryptozoologin handlar om.

Källa: NASA