6 maj 2013

Axolotl - den lilla vattenguden

Denna märkliga varelse är ingen kryptid, utan finns i högsta grad på riktigt. Det är en alldeles speciell sorts mexikansk vattensalamander. Namnet Axolotl fick den av aztekerna och kan på språket nahuatl betyda två olika saker; den mest populära översättningen är "vattengud" medan översättningen "vattenhund" är nästan lika vanlig. "Xolotl" var nämligen dels namnet på guden för deformation och död, men kunde också betyda "hund". Exakt vilket av det som aztekerna tänkte på när de gav varelsen namnet lär vi nog aldrig få veta.

Från början fanns den i de två sjöarna Xochimilco och Chalco, men den senare finns inte kvar längre och den första är nu bara mindre kanaler och laguner. Det finns med andra ord inte så mycket plats kvar för axolotler i det vilda, och inte heller finns så många kvar i vilt tillstånd. Utöver boendebristen så beror det också på att man sålt dem som föda (!) i Mexico City. Numera är de dock rödlistade som utrotningshotad art.

Däremot är axolotlen som art inte hotad i fångenskap i alla fall, den är nämligen ett mycket populärt akvariedjur och finns i nästan alla länder i såväl privata bostäders mindre akvarium som djurparker.

En axolotl blir ytterst sällan mer än 40 cm lång och ofta bara kring 25 cm lång. Den har två häftiga egenskaper som är värda att notera: Den första är att den är nära släkt med tigersalamandrarna, så nära att den kan para sig med sådana och få ungar som ser ut som "vanliga" tigersalamandrar. Den andra är att den utan större problem kan återskapa förlorade kroppsdelar, såsom ben, svansar och till och med ögon och lever!

Här kommer den märkligaste saken med axolotlerna: De är helt vattenlevande, men kan i vissa fall genomgå en metamorfos och förvandlas till landlevande axolotler. De får då mer släta sidor av huvudet och gälarna avvecklas, bland annat. Ett populärt namn för dessa individer är "morpholotl".
Det är i sanning ett magiskt djur!

En axolotl. Det är märkligt att det ser ut som om de ler.
En ung axolotl.
En tigersalamander i sitt larvstadium. Visst är den lik en axolotl?
Källor: Wikipedia, Axolotl or Salamander, Axolotl.org, Axolotl

2 kommentarer: