26 sep. 2013

"Tro vad du vill, men tro inte allt."

Jag har nyligen fått frågan om jag räknar mig som en "troende" när det gäller en viss kryptid. Vilken det gäller är inte riktigt relevant, utan jag tänkte att jag skall försöka förklara min grundläggande ståndpunkt och inställning till ämnet.

Jag "tror" inte på någon kryptid. Att det skall krävas tro i sammanhanget antyder nämligen från början att det handlar om fantasifoster och inte verkliga varelser.
För att kunna ha en någorlunda vetenskaplig inställning till ämnet måste man vara öppen för både kryptiders existens och icke-existens. Att tro på en specifik varelse, eller att inte tro på den, skapar nämligen begränsningar och viker av från den vetenskapliga tanken i grund. Det gäller helt enkelt att lämna alla möjligheter öppna.

Jag har tidigare uttalat mig om att jag betvivlar Nessies existens, men att jag tror på att storfot kan existera. Det handlar dock inte om tro egentligen, utan om kvalificerade gissningar utifrån tillgängligt material. Få skulle bli gladare än jag om mina gissningar och teoretiseringar blir rättmätigt motsagda och överbevisade.

Således handlar mitt favoritcitat i rubriken om att man gärna får tro på vad man vill, vilka teorier om vilka varelser som helst, men att man också skall göra det med ett nytert synsätt och ha belägg för vilken ståndpunkt man sällar sig till.

Sammanfattningsvis så är jag som kryptozoolog alltså inte "troende", men det är utan tvivel att jag hoppas på bevis för fler intressanta djurs existens.

Var god dröj...

Sidan är inte nedlagd, uppdateringen dröjer bara lite extra. Tack för att ni väntar!