26 apr. 2015

Mollisquama parini - Den andra någonsin sedd av människan


Den första gången någon såg en "Pocket Shark", som den kallas, var 1979 utanför Perus kust och den beskrevs ingående av iktyologen (iktyologi är vetenskapen som studerar fiskar) Vladimir Nikolaevich Dolganov 1984. Sedan dess har ingen sett röken av den lilla djuphavshajen, förrän nu.
2010 samlades en stor mängd vattenvarelser in under en statlig forskningsexpedition cirka 30 mil utanför Louisianas kust. Exemplaren frystes sedan in i väntan på att bli undersökta och kategoriserade. Det tog flera år för forskarna att ta sig igenom de infrysta fiskarna och till sist gjorde de en fantastisk liten upptäckt. Bland exemplaren fanns en pocket shark, en hane, 14,2 cm lång och förmodligen några veckor gammal.
Trots att det engelska namnet kan tyckas passande på grund av artens ringa storlek så beror det på ett mysterium i stället. Hajen har nämligen små märkliga fickor vid bröstfenorna som ingen riktigt vet funktionen av.

Den förra pocket shark som hittades var cirka 40 cm lång och en hona som fiskades upp från ett djup av 330 meter. Några fler exemplar är inte kända. Hur stor hajen kan bli vet man inte, och man känner heller inte till någonting om dess vanor eller beteende.

Än så länge är och förblir den alltså ett mysterium.Källor: Sci-News.com, Fox News, Wikipedia, io9.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar